Algemene voorwaarden bijles

  1. Bijlessen worden in de regel voor langere tijd en op vaste tijdstippen per week afgesproken. Het minimum aantal bijlessen is één per week. In overleg met de Bijles Weert kan hiervan worden afgeweken en bestaat tevens de mogelijkheid om incidenteel bijles te krijgen, waarbij staande afspraken worden gefactureerd.
  2. Een bijles duurt normaliter 1 klokuur per sessie. Hiervan kan alleen in overleg worden afgeweken.
  3. De tarieven van bijles- of (examen-)training worden jaarlijks gepubliceerd op de website van Bijles Weert.
  4. De betaling voor bijles of (examen-)training geschiedt in één betaling voorafgaand het beginnen met de bijles.
  5. Het volgen van bijles of trainingen is geen garantie voor hogere cijfers of resultaten anderszins.
  6. Bijles Weert draagt geen verantwoordelijkheid voor de bezittingen van leerlingen.
  7. Het is niet toegestaan om bijlessen buiten weten van Bijles Weert in onderling overleg met de docent van Bijles Weert te nemen.
  8. Voor diefstal, verlies of schade aan eigendommen van derden, alsmede letsel aan personen aanvaardt Bijles Weert geen aansprakelijkheid.
  9. Het afzeggen of verzetten van een afspraak voor een bijles door een leerling dient uiterlijk 24 uur van tevoren te geschieden, anders wordt het volledige bedrag alsnog in rekening gebracht.